فایل پی دی اف کتاب های موجود پایه دهم

برای خرید با ایمیل pentiom7521@gmail.com  در ارتباط باشید

زیست شناسی

زیست 1  خیلی سبز ویژه کنکور 1401 حجم  392 مگابایت

زیست 1 میکرو گاج حجم 80 مگابایت

زیست 1 کتاب های لقمه مهرماه حجم 180 مگابایت

زیست 1 مهرماه درسنامه + تست حجم 343 مگابایت

زیست 1 سیر تا پیاز / گاج 67 مگابایت

زیست 1 کتاب های جیبی / خیلی سبز 118 مگابایت

زیست 1 نشر الگو (3 بعدی)  150 مگابایت

زیست 1 پرسمان گاج 112 مگابایت

زیست 1 سری میکرو طبقه بندی گاج 640 مگابایت

زیست 1 گل پلاس گل واژه 464 مگابایت

زیست 1 سری تست خیلی سبز 366 مگابایت

زیست 1 چهل قدم گاج 253 مگابایت

زیست 1 توربوجت گاج 233 مگابایت

زیست 1 لقمه مهروماه 30 مگابایت

زیست 1 فاگو (فاگوزیست) 311 مگابایت

نکات زیست دهم(کامل)انتشارات(دور دور) 54 مگابایت

زیست شناسی دهم سیر تا پیاز(گاج) 270 مگابایت

زیست(دهم(کتاب کار))مهروماه(چاپ99)(ویرایش آخر) 50 مگابایت

زیست دهم نشرالگو 40 مگابایت

زیست دهم (عمارلو)ویرایش99(فکریتو) 115 مگابایت

زیست دهم (میکرو گاج)چاپ99(ویرایش جدید)(ویرایش آخر) 97 مگابایت

زیست دهم(آموزش+تست+نکته)امین الرعایا 28 مگابایت

زیست(دهم(کتاب کار))مهروماه 50 مگابایت

زیست دهم(گل واژه) 466 مگابایت

زیست دهم(کامل)زیر ذره بین 62 مگابایت

زیست ماجرا من درسام خیلی سبز(دهم) 38 مگابایت

 

ریاضی

ریاضی 1 ماجراهای منو درسام خیلی سبز  60 مگابایت

ریاضی 1 کتاب های جیبی / خیلی سبز 56 مگابایت

ریاضی 1 جیبی خیلی سبز رشته تجربی 80 مگابایت

ریاضی 1 تجربی لقمه مهروماه 87 مگابایت

ریاضی 1 رشته ریاضی (درسنامه+پرسش+پاسخ) نشرالگو 64 مگابایت

ریاضی 1 رشته ریاضی سیر تا پیاز 139 مگابایت

ریاضی دهم نشرالگو(ریاضی دهم) 64 مگابایت

ریاضی دهم(شگفت انگیر)(خیلی سبز) 143 مگابایت

ریاضی دهم گاج آی کیو 196 مگابایت

ریاضی و آمار توربوجت گاج رشته انسانی 80 مگابایت

 

 

فیزیک

فیزیک 1 رشته ریاضی ماجراهای منو درسام خیلی سبز 45 مگابایت

فیزیک 1 نردبام رشته تجربی خیلی سبز 55 مگابایت

فیزیک 1 رشته تجربی سیر تا پیاز گاج 98 مگابایت

فیزیک 1 نردبام رشته ریاضی خیلی سبز 103 مگابایت

فیزیک دهم,ویرایش99(خیلی سبز) 52 مگابایت

فیزیک دهم(خیلی سبز) 138 مگابایت

فیزیک دهم تجربی(شگفت انگیر)(خیلی سبز) 80 مگابایت

فیزیک میکروطلایی(دهم)گاج 280 مگابایت

 

عربی

عربی 1 ماجراهای من و درسام / خیلی سبز 197 مگابایت

عربی 1 سری تست خیلی سبز 250 مگابایت

عربی اختصاصی رشه انسانی تست خیلی سبز 275 مگابایت

عربی(دهم)خیلی سبز 30 مگابایت

مبانی پایه عربی(هفتم تا دهم)(ویرایش99) نژادعلی 39 مگابایت

عربی ماجرا من درسام خیلی سبز(دهم) رشته انسانی 196 مگابایت

عربی ماجرا من درسام خیلی سبز(دهم) 137 مگابایت

کتاب کار عربی دهم خیلی سبز(دهم) 64 مگابایت

 

 

هندسه

هندسه توربوجت گاج رشته ریاضی 64 مگابایت

هندسه چهل قدم گاج رشته ریاضی 224 مگابایت

هندسه دهم(شگفت انگیر)(خیلی سبز) 124 مگابایت

 

فلسفه و منطق

فلسفه و منطق سری تست خیلی سبز 263 مگابایت

منطق سری تست خیلی سبز 87 مگابایت

فلسفه و منطق خیلی سبز 87 مگابایت

 

ادبیات فارسی

فارسی 1 سری تست خیلی سبز 400 مگابایت

ادبیات دهم(فارسی),ویرایش99(خیلی سبز) 400 مگابایت

واژگان و املای توربوجت گاج 64 مگابایت

علوم و فنون(ادبی1) دهم(خیلی سبز) 17 مگابایت

 

 

شیمی

شیمی 1 سری تست خیلی سبز 90 مگابایت

شیمی 1 پاورتست مهروماه 135 مگابایت

شیمی 1 چهل قدم گاج 175 مگابایت

شیمی 1 لی لی پوت گاج 237 مگابایت

شیمی 1 جیبی خیلی سبز 40 مگابایت

شیمی دهم(خیلی سبز)(چاپ99) 90 مگابایت

شیمی میکرو (دهم) گاج(ویرایش جدید) 117 مگابایت

اکو مفاهیم شیمی دهم(کاگو) 40 مگابایت

شیمی سه سطحی(دهم) 71 مگابایت

شیمی نشرالگو(دهم)سه بعدی 112 مگابایت

شیمی دهم مبتکران(ویژه99) جلد 1 و 2 640 مگابایت

شیمی دهم مبتکران(جدید) 47 مگابایت

 

زبان انگلیسی

زبان 1 سری تست خیلی سبز 119 مگابایت

زبان جامع خط سفید(دهم) جلد اول و جلد دوم حجم 197 مگابایت

زبان ماجرا من درسام خیلی سبز(دهم) 193 مگابایت

زبان دهم (خیلی سبز) 41 مگابایت

 

اقتصاد

اقتصاد رشته انسانی سری تست خیلی سبز 194 مگابایت

اقتصاد دهم انسانی(خیلی سبز) رشته انسانی 260 مگابایت

 

جامع شناسی و جغرافیا

جامعه شناسی سری تست خیلی سبز 172 مگابایت

جامع شناسی, جغرافیا و تاریخ دهم کلاغ سفید (توربوجت) رشته انسانی 157 مگابایت

جغرافیا سری تست خیلی سبز 87 مگابایت

 

دین و زندگی

دین و زندگی سری تست خیلی سبز 157 مگابایت

دین و زندگی سری پاور تست مهروماه 130 مگابایت

دین و زندگی(دهم) مهروماه (چاپ99) 27 مگابایت

 

 

گام به گام دهم(مهروماه) رشته انسانی 577 مگابایت

 

درس پک دهم رشته انسانی مهروماه 577 مگابایت