فایل پی دی اف کتاب های موجود پایه دهم

برای خرید با ایمیل pentiom7521@gmail.com  در ارتباط باشید

زیست شناسی

زیست ۱  خیلی سبز ویژه کنکور ۱۴۰۱ حجم  ۳۹۲ مگابایت

زیست ۱ میکرو گاج حجم ۸۰ مگابایت

زیست ۱ کتاب های لقمه مهرماه حجم ۱۸۰ مگابایت

زیست ۱ مهرماه درسنامه + تست حجم ۳۴۳ مگابایت

زیست ۱ سیر تا پیاز / گاج ۶۷ مگابایت

زیست ۱ کتاب های جیبی / خیلی سبز ۱۱۸ مگابایت

زیست ۱ نشر الگو (۳ بعدی)  ۱۵۰ مگابایت

زیست ۱ پرسمان گاج ۱۱۲ مگابایت

زیست ۱ سری میکرو طبقه بندی گاج ۶۴۰ مگابایت

زیست ۱ گل پلاس گل واژه ۴۶۴ مگابایت

زیست ۱ سری تست خیلی سبز ۳۶۶ مگابایت

زیست ۱ چهل قدم گاج ۲۵۳ مگابایت

زیست ۱ توربوجت گاج ۲۳۳ مگابایت

زیست ۱ لقمه مهروماه ۳۰ مگابایت

زیست ۱ فاگو (فاگوزیست) ۳۱۱ مگابایت

نکات زیست دهم(کامل)انتشارات(دور دور) ۵۴ مگابایت

زیست شناسی دهم سیر تا پیاز(گاج) ۲۷۰ مگابایت

زیست(دهم(کتاب کار))مهروماه(چاپ۹۹)(ویرایش آخر) ۵۰ مگابایت

زیست دهم نشرالگو ۴۰ مگابایت

زیست دهم (عمارلو)ویرایش۹۹(فکریتو) ۱۱۵ مگابایت

زیست دهم (میکرو گاج)چاپ۹۹(ویرایش جدید)(ویرایش آخر) ۹۷ مگابایت

زیست دهم(آموزش+تست+نکته)امین الرعایا ۲۸ مگابایت

زیست(دهم(کتاب کار))مهروماه ۵۰ مگابایت

زیست دهم(گل واژه) ۴۶۶ مگابایت

زیست دهم(کامل)زیر ذره بین ۶۲ مگابایت

زیست ماجرا من درسام خیلی سبز(دهم) ۳۸ مگابایت

 

ریاضی

ریاضی ۱ ماجراهای منو درسام خیلی سبز  ۶۰ مگابایت

ریاضی ۱ کتاب های جیبی / خیلی سبز ۵۶ مگابایت

ریاضی ۱ جیبی خیلی سبز رشته تجربی ۸۰ مگابایت

ریاضی ۱ تجربی لقمه مهروماه ۸۷ مگابایت

ریاضی ۱ رشته ریاضی (درسنامه+پرسش+پاسخ) نشرالگو ۶۴ مگابایت

ریاضی ۱ رشته ریاضی سیر تا پیاز ۱۳۹ مگابایت

ریاضی دهم نشرالگو(ریاضی دهم) ۶۴ مگابایت

ریاضی دهم(شگفت انگیر)(خیلی سبز) ۱۴۳ مگابایت

ریاضی دهم گاج آی کیو ۱۹۶ مگابایت

ریاضی و آمار توربوجت گاج رشته انسانی ۸۰ مگابایت

 

 

فیزیک

فیزیک ۱ رشته ریاضی ماجراهای منو درسام خیلی سبز ۴۵ مگابایت

فیزیک ۱ نردبام رشته تجربی خیلی سبز ۵۵ مگابایت

فیزیک ۱ رشته تجربی سیر تا پیاز گاج ۹۸ مگابایت

فیزیک ۱ نردبام رشته ریاضی خیلی سبز ۱۰۳ مگابایت

فیزیک دهم,ویرایش۹۹(خیلی سبز) ۵۲ مگابایت

فیزیک دهم(خیلی سبز) ۱۳۸ مگابایت

فیزیک دهم تجربی(شگفت انگیر)(خیلی سبز) ۸۰ مگابایت

فیزیک میکروطلایی(دهم)گاج ۲۸۰ مگابایت

 

عربی

عربی ۱ ماجراهای من و درسام / خیلی سبز ۱۹۷ مگابایت

عربی ۱ سری تست خیلی سبز ۲۵۰ مگابایت

عربی اختصاصی رشه انسانی تست خیلی سبز ۲۷۵ مگابایت

عربی(دهم)خیلی سبز ۳۰ مگابایت

مبانی پایه عربی(هفتم تا دهم)(ویرایش۹۹) نژادعلی ۳۹ مگابایت

عربی ماجرا من درسام خیلی سبز(دهم) رشته انسانی ۱۹۶ مگابایت

عربی ماجرا من درسام خیلی سبز(دهم) ۱۳۷ مگابایت

کتاب کار عربی دهم خیلی سبز(دهم) ۶۴ مگابایت

 

 

هندسه

هندسه توربوجت گاج رشته ریاضی ۶۴ مگابایت

هندسه چهل قدم گاج رشته ریاضی ۲۲۴ مگابایت

هندسه دهم(شگفت انگیر)(خیلی سبز) ۱۲۴ مگابایت

 

فلسفه و منطق

فلسفه و منطق سری تست خیلی سبز ۲۶۳ مگابایت

منطق سری تست خیلی سبز ۸۷ مگابایت

فلسفه و منطق خیلی سبز ۸۷ مگابایت

 

ادبیات فارسی

فارسی ۱ سری تست خیلی سبز ۴۰۰ مگابایت

ادبیات دهم(فارسی),ویرایش۹۹(خیلی سبز) ۴۰۰ مگابایت

واژگان و املای توربوجت گاج ۶۴ مگابایت

علوم و فنون(ادبی۱) دهم(خیلی سبز) ۱۷ مگابایت

 

 

شیمی

شیمی ۱ سری تست خیلی سبز ۹۰ مگابایت

شیمی ۱ پاورتست مهروماه ۱۳۵ مگابایت

شیمی ۱ چهل قدم گاج ۱۷۵ مگابایت

شیمی ۱ لی لی پوت گاج ۲۳۷ مگابایت

شیمی ۱ جیبی خیلی سبز ۴۰ مگابایت

شیمی دهم(خیلی سبز)(چاپ۹۹) ۹۰ مگابایت

شیمی میکرو (دهم) گاج(ویرایش جدید) ۱۱۷ مگابایت

اکو مفاهیم شیمی دهم(کاگو) ۴۰ مگابایت

شیمی سه سطحی(دهم) ۷۱ مگابایت

شیمی نشرالگو(دهم)سه بعدی ۱۱۲ مگابایت

شیمی دهم مبتکران(ویژه۹۹) جلد ۱ و ۲ ۶۴۰ مگابایت

شیمی دهم مبتکران(جدید) ۴۷ مگابایت

 

زبان انگلیسی

زبان ۱ سری تست خیلی سبز ۱۱۹ مگابایت

زبان جامع خط سفید(دهم) جلد اول و جلد دوم حجم ۱۹۷ مگابایت

زبان ماجرا من درسام خیلی سبز(دهم) ۱۹۳ مگابایت

زبان دهم (خیلی سبز) ۴۱ مگابایت

 

اقتصاد

اقتصاد رشته انسانی سری تست خیلی سبز ۱۹۴ مگابایت

اقتصاد دهم انسانی(خیلی سبز) رشته انسانی ۲۶۰ مگابایت

 

جامع شناسی و جغرافیا

جامعه شناسی سری تست خیلی سبز ۱۷۲ مگابایت

جامع شناسی, جغرافیا و تاریخ دهم کلاغ سفید (توربوجت) رشته انسانی ۱۵۷ مگابایت

جغرافیا سری تست خیلی سبز ۸۷ مگابایت

 

دین و زندگی

دین و زندگی سری تست خیلی سبز ۱۵۷ مگابایت

دین و زندگی سری پاور تست مهروماه ۱۳۰ مگابایت

دین و زندگی(دهم) مهروماه (چاپ۹۹) ۲۷ مگابایت

 

 

گام به گام دهم(مهروماه) رشته انسانی ۵۷۷ مگابایت

 

درس پک دهم رشته انسانی مهروماه ۵۷۷ مگابایت