حمله تند امیر جعفری به صدا و سیما و ماجرای رعیت گفتن مردم + فیلم

حمله تند امیر جعفری به صدا و سیما و انتقاد از برخورد با دختران بد حجاب 

امیر جعفری : من که بی مردم گفتم رعیت ، مصاحبه ام را تقطیع کردند

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید